Màster Online en Psicoteràpia Integradora Individual i de Grup

Valors diferencials del Màster:

 • Màster basat en metodologia presencial: 200h experiencials i pràctiques.
 • Acompanyament individual personalitzat.
 • Grups reduïts (màxim 12 persones).
 • Professionalizant.
 • Visualització en directe de processos terapèutics.
 • Potenciació del desenvolupament personal necessari per a la pràctica de la psicoteràpia.
 • Internalització d’un model d’intervenció que integra les eines fonamentals per a la pràctica de la psicoteràpia.
 • Format individual i de grup.
 • Orientació personalitzada del treball complementari necessari i proposta d’itineraris.

Aquest Màster està dirigit a titulats en Psicologia o Medicina que estiguin interessats a conèixer i/o aprofundir en la Psicoteràpia Humanista des d’una perspectiva integradora

Icono profesionalizanteProfesionalitzant

Considerem que per a arribar a ser un bon professional en la pràctica clínica, és fonamental nodrir-se de l’experiència d’altres professionals i tenir experiències pròpies. Per això en aquest màster:

 • Visualitzaràs processos terapèutics en directe amb clients reals.
 • Realitzaràs sessions individuals i de grup.
 • Analitzaràs enregistraments de sessions individuals que se supervisaran en grup.
 • Adquiriràs una base teoricopràctica que et proveeixi de confiança i seguretat i et permeti emprendre el teu desenvolupament professional com a psicòleg/a.
 • Aprendràs a incorporar els conceptes teòrics adquirits a la teva pràctica professional.

Icono Integradora Integradora 

A partir de la nostra experiència clínica i formativa hem creat des de la lògica i la coherència un model d’intervenció actualitzat, triant les eines més consolidades i innovadores de diferents enfocaments, amb l’objectiu de proporcionar una atenció més completa i eficaç.

 • Integrarem conceptes teòrics bàsics de la Neurobiologia interpersonal, la Teoria de Sistemes, la Psicoteràpia centrada en la persona, la Teoria Polivagal, la Teoria de l’Aferrament…
 • Incorporarem eines basades en la Psicoteràpia centrada en el cos, la Psicoteràpia Sensoriomotriz, la Psicoteràpia Gestalt, el Mindfulness, el Focusing, IFS (Internal Family Systems), EMDR (Eye Movement Desensibilization and Reprocessing), Biofeedback i Neurofeedback…

Icono Experiencial Experiencial 

Treballem des de l’Aprenentatge a través de l’experiència, ja que des d’aquest enfocament és imprescindible vivenciar per a aprendre:

 • Treballaràs en la presa de consciència de la teva història personal i en com aquesta influeix en la teva vinculació amb els teus clients.
 • El treball experiencial et permetrà realitzar un procés de creixement personal indispensable per al desenvolupament d’una pràctica clínica professional.
 • Realitzaràs dinàmiques de grup des de diferents enfocaments.

Icono PrácticoPràctic

Realitzarem més de 200 hores de pràctica per a consolidar el teu acompliment psicoterapèutic:

 • Practicaràs de manera continuada i supervisada directament per un docent.
 • Visualitzaràs en directe processos terapèutics reals i posteriorment els comentaràs i analitzaràs amb el professional que els ha realitzat.
 • A través de la contínua pràctica clínica que experimentaràs al llarg del curs podràs destriar l’estil terapèutic que més s’adeqüi a tu mateix.

Icono Humanista

Humanista

Les actituds i principis de la Psicologia Humanista ens aporten una mirada positiva i holista de l’ésser humà i una confiança plena en la seva tendència natural a créixer i a autodirigir-se.

 • Aprendràs a adequar la intervenció a les característiques i ritme propis de cada persona i el seu context.
 • Formaràs part d’un grup les dinàmiques del qual pretenen promoure l’autenticitat, així com les actituds de respecte, acolliment i comprensió.
 • Romandràs acompanyat professional i personalment durant tota la formació per l’equip docent.

Icono Individual y GrupoIndividual i Grup

Aquest màster et prepara per a poder treballar amb les persones tant en format grupal com individual.

 • Participaràs tant en dinàmiques grupals com en sessions individuals, experienciant així tots dos formats.
 • Adquiriràs les habilitats i actituds per a exercir el rol de facilitador dins d’un grup de trobada i generar un espai segur que propiciï el creixement dels participants.
 • Aplicaràs les diferents eines terapèutiques adquirides al llarg de la formació en les nombroses pràctiques de psicoteràpia individual.

El Màster comença el 13 d'Octubre

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Vols realitzar el Màster en 1 any?

Inscripció Standard 2 quotes

A partir del 15 de Maig
4.600
 •  Pagament en 2 quotes 1 any per a la realització del Màster 300 hores presencials 400 hores online i treball personal

Inscripció Standard 9 quotes

A partir del 15 de Maig
4.750
 •  Pagament en 9 quotes 1 any per a la realització del Màster 200 hores presencials 400 hores online i treball personal

O vols realitzar el Màster en 2 anys?

Aquest curs online es realitza a temps real i és necessària una assistència del 80% per a la seva certificació.

Objectius del Màster

 • Desenvolupar la capacitat de presència del terapeuta com a base de la teràpia, integrant les actituds necessàries per a la relació d’ajuda.
 • Aprendre a intervenir psicoterapèuticament des d’un model d’intervenció integral centrat en la persona, aplicant els principis teòrics en els quals se sustenta.
 • Incorporar el coneixement específic sobre intervenció terapèutica en aferrament i trauma.
 • Aprendre a aplicar diferents eines i tècniques per a l’exercici de la psicoteràpia.
 • Aprendre a intervenir psicoterapèuticament online tant individualment com en grup.

Metodologia del Màster

 • Materials audiovisuals de teoria: materials locutats, vídeos i entrevistes.
 • Lectures obligatòries i treball sobre aquestes.
 • Tutorització personalitzada durant el procés formatiu.
 • Visualització de sessions terapèutiques en viu i en diferit.
 • Participació experiencial en grups i en sessions individuals.
 • Pràctica terapèutica supervisada individual i de grup.

En ser una formació eminentment pràctica i experiencial l’assistència és imprescindible.

Icono horarios

Dates i horaris

Inici: 13 d’octubre de 2020
Finalització: 16 de juny 2021

Dimarts: 

 • 1r grup de 10h. a 12h.
 • 2n grup de 16h. a 18h.
 • 3r grup de 18h. a 20h

Dimecres: 17:15 h. a 19:15h.

Dijous: 15:00 h. a 17:30h.

 

Grups de trobada:

 • 23 d’octubre de 16h a 19h
 • 11 de juny de 16h a 19h

 

 

Icono reconocimientoRequisits d’accés i reconeixement

Curs dirigit a titulats en Psicologia i Medicina. Altres professionals consultar amb la coordinació del Màster.

Professorat del Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista Individual i de Grup

José María Herrera Jofre

José María Herrera Jofre

Equip fundador i director del Instituto Carl Rogers

Cristina Fumàs Verdeny

Cristina Fumàs Verdeny

Equip fundador del Instituto Carl Rogers

Zenaida Aguilar Vijande

Zenaida Aguilar Vijande

Àrea Terapèutica. Infància, adolescència i família. 'Sala de Valientes'

María Beúnza Valero

María Beúnza Valero

Àrea de Formació

Mar Expósito Díaz

Mar Expósito Díaz

Àrea Terapèutica

Programa del Màster en Psicoteràpia Integradora Humanista Individual i de Grup

i

Bloc 1

Principis de Psicoteràpia Integradora Humanista

 • Història i evolució dels paradigmes psicològics.
 • Psicologia Humanista: escoles i actualitat.
 • Concepció de l’ésser humà, de la malaltia i la salut.
 • La presència terapèutica.
 • L’aquí i ara.
i

Bloc 2

Fonaments del desenvolupament humà: L’aferrament

 • El desenvolupament de la personalitat i les necessitats evolutives.
 • Estructures de caràcter i respostes d’afrontament.
 • La teoria de l’aferrament: neurobiologia, classificació i models interns de treball.
 • Teories del desenvolupament emocional.
i

Bloc 3

Fonaments del desenvolupament humà: El trauma psicològic

 • Fisiologia i funcionament del cervell.
 • Neurobiologia del trauma psicològic: la teoria polivagal de Porges.
 • Estats del Jo i dissociació de la personalitat.
 • Psicofarmacología: usos i efectes.
i

Bloc 4

El procés terapèutic

 • La presència en la creació del vincle terapèutic.
 • La figura del terapeuta: estil d’aferrament, transferència i contratransferència.
 • Les fases del procés. Primer contacte, desenvolupament i finalització.
 • Comprensió i maneig de la demanda terapèutica.
 • Valoració del format i tipus d’intervenció més adequada a la persona.
 • Principals dificultats i possibles abordatges.
i

Bloc 5

El model d'intervenció. Enfocament Integral Centrat en la persona

 • La plenitud de consciència.
 • Explorar i aprofundir en l’experiència.
 • El cicle de les necessitats i les seves interrupcions.
 • Identificar i proporcionar l’experiència que manca.
 • Integrar la transformació.
i

Bloc 6

Les eines Psicoterapèutiques

 • Tècniques de la psicoteràpia centrada en la persona.
 • Tècniques gestàltiques.
 • Tècniques somàtiques.
 • Tècniques per al treball amb parts.
 • Tècniques de reprocessament del trauma.
 • Desenvolupament de recursos per a l’estabilització
 • Tècniques per al treball amb grups.
 • Tècniques de mediació i treball amb parelles.
i

Bloc 7

Conceptes clau per a la bona praxi

 • La supervisió clínica.
 • El treball personal del psicoterapeuta.
 • Ètica professional.
 • Marc legal en la pràctica psicoterapèutica.
 • La intervenció online i les seves característiques específiques.

Entrevista telefònica per al Màster online en Psicoteràpia Integradora Individual i de Grup

Deixa’ns les teves dades perquè puguem contactar amb tu i assegurar-nos que t’encaixa la nostra proposta. Indica’ns la teva disponibilitat i et trucare’m. Moltes gràcies!

3 + 10 =